ขาตั้งรูปให้เช่า

เช่าขาตั้งรูป

ขาตั้งรูปไม้ให้เช่า ราคาเช่าตัวละ 200 บาท