เช่าขาตั้งรูปไม้

เช่าที่วางรูป

เช่าขาตั้งรูปไม้ หรือเหล็ก ราคาเช่าตัวละ 200 บาท