เช่าขาตั้งรูป

เช่าขาตั้งกรอบรูป

เช่าขาตั้งรูปสีขาว ทำด้วยเหล็กสวยงาม