เช่าขาตั้งรูป สีขาว

เช่าขาตั้งรูป

เช่าขาตั้งรูปสีขาว ทำด้วยเหล็ก ราคาเช่า อันละ 200 บาท