ให้เช่าเก้าอี้ ชิวารีขาว

เช่าเก้าอี้ชิวารี

เช่าเก้าอี้ชิวารีสีขาว + โต๊ะยาวคลุมผ้าขาว 1 ตัว
สำหรับงานทำบุญบ้าน งานแต่งงาน งานพิธีการต่างๆ