เช่าเก้าอี้ ชิวารี

เก้าอี้ ชิวารีให้เช่า

เช่าเก้าอี้ชิวารีสีขาว 10 ที่นั่ง + โต๊ะกลมคลุมผ้าขาว 1 ตัว ถ้าใช้หลายชุด มีราคาพิเศษ