เช่าโพเดียมสีขาว

โพเดียมสีขาวเช่า

เช่าโพเดียมไม้ สีขาว เหมาะสำหรับงานพิธีการ พิธีเปิดบริษัท ราคาเช่าตัวละ 1,500 บาท/วัน ใช้หลายวัน คิดราคาพิเศษ