เช่าโพเดียม

เช่าโพเดียมสีขาว

เช่าโพเดียมไม้ สีขาว เหมาะสำหรับงานพิธีการ พิธีเปิดบริษัท ราคาเช่าตัวละ 1,500 บาท