เช่าโพเดียมสีขาว

เช่าโพเดียม

เช่าโพเดียมสีขาว เหมาะสำหรับงานพิธีการ พิธีเปิดบริษัท ราคาเช่าตัวละ 1,500 บาท/วัน