เช่าโพเดียมไม้

โพเดียมไม้ให้เช่า

เช่าโพเดียมไม้ สีธรรมชาติ เหมาะสำหรับงานพิธีการ พิธีเปิดบริษัท ราคาเช่าตัวละ 1,500 บาท