เช่าสกายทูป

สกายทูปให้เช่า

สกายทูปสีส้ม ให้เช่าราคาเช่าตัวละ 500 บาท