เช่าเก้าอี้สตู

เช่าโต๊ะไฟเบอร์

เช่าเก้าอี้สตูสีเขียว ราคาตัวละ 90 บาท โต๊ะไฟเบอร์สีขาว ราคาตัวละ 350 บาท