เช่าเก้าอี้หลุยส์

เก้าอี้หลุยส์ให้เช่า

เช่าเก้าอี้หลุยส์สีทอง ตัวละ 1,200 บาท โต๊ะข้างสีทองตัวละ 500 บาท