เช่าโต๊ะเหลี่ยม

โต๊ะให้เช่า

เช่าโต๊ะเหลี่ยมหน้าขาว คลุมผ้าสเกิร์ตสีน้ำเงิน
ราคาค่าเช่าตัวละ 350 บาท