เช่าโต๊ะโพเมก้า

โต๊ะเช่า

โต๊ะเหลี่ยมหน้าขาวคลุมผ้าสเกิร์ตสีน้ำเงิน ราคาเช่าตัวละ 350 บาท ถ้าใช้งานหลายตัวให้ราคาเช่าพิเศษ