เช่าโต๊ะโพเมก้า

โต๊ะเช่า

เช่าโต๊ะคลุมผ้าสเกิร์ตสีเขียวตองอ่อน ราคาเช่าตัวละ 350 บาท ถ้าใช้งานหลายตัวมีส่วนลดพิเศษ
มีสีหลากหลายให้เลือก