เช่าโต๊ะ

โต๊ะให้เช่า

เช่าโต๊ะคลุมผ้าสเกิร์ตสีทอง สีขาวมุก ราคาเช่าตัวละ 350 บาท ถ้าใช้งานหลายตัวมีส่วนลดพิเศษ
ขนาด .75*1.8*.75 ม.