เช่าโต๊ะเหลี่ยม

เช่าโต๊ะ

เช่าโต๊ะคลุมผ้าสเกิร์ตสีแดง ราคาเช่าตัวละ 350 บาท ถ้าใช้งานหลายตัวมีส่วนลดพิเศษ