เช่าพัดลมไอเย็น

เช่าพัดลม

เช่าพัดลมไอเย็น ราคาเช่าตัวละ 1,000 บาท ถ้าใช้งานหลายตัวได้ราคาพิเศษ ขนาดของเครื่อง
35EX