เช่าพัดลม

เช่าพัดลมไอเย็น

เช่าพัดลมไอเย็น ราคาเช่าตัวละ 1,000 บาท ถ้าใช้งานหลายตัวได้ราคาพิเศษ ถ้าใช้งานหลายตัวให้ราคาพิเศษ