พัดลมแขวนให้เช่า

เช่าพัดลม

เช่าพัดลมแขน และแบบตั้งพื้นราคาเช่าตัวละ 500 บาท ถ้าใช้งานหลายตัว ได้ราคาพิเศษ