เช่าโต๊ะ

โต๊ะให้เช่า

ให้เช่าโต๊ะเหลี่ยมหน้าขาวคลุมผ้าสีดำ ราคาเช่าตัวละ 250 บาท ถ้าใช้งานหลายตัวได้ราคาพิเศษ