เช่าโต๊ะเหลี่ยม

เช่าโต๊ะ

ให้เช่าโต๊ะเหลี่ยมหน้าขาวคลุมผ้าสีดำ ราคาเช่าตัวละ 250 บาท สามารถเลือกสีผ้าคลุมได้