เช่าโต๊ะ

เช่าโต๊ะเหลี่ยม

เช่าโต๊ะเหลี่ยมหน้าขาว ไม่คลุมผ้าตัวละ 150 บาท
คลุมผ้าตัวละ 250 บาท ใช้งานจำนวนมาก คิดราคาพิเศษ