เช่าเก้าอี้ชิวารีสีทอง

โต๊ะ-เก้าอี้งานแต่งให้เช่า

เช่าชุดโต๊ะเก้าอี้ งานแต่งงาน สำหรับงานพิธีการ
งานเลี้ยง งานทำบุญบ้าน ประกอบด้วยโต๊ะคลุมผ้าสีครีม+เก้าอี้ชิวารีสีทอง พร้อมเบาะสีครีม