เช่าเก้าอี้ชิวารี สีทอง

เก้าอี้ชิวารี สีทอง ให้เช่า

เช่าเก้าอี้ชิวารีสีทอง+ โต๊ะยาวคลุมผ้าขาว 1 ตัว
สำหรับงานทำบุญบ้าน งานแต่งงาน งานพิธีการต่างๆ ราคาเช่าชุดละ 1000 บาท