ให้ เช่าเก้าอี้ชิวารี สีทอง

ให้ เช่าเก้าอี้งานแต่ง

เช่าเก้าอี้ชิวารีสีทอง + โต๊ะยาวคลุมผ้าขาว 1 ตัว
สำหรับงานทำบุญบ้าน งานแต่งงาน งานพิธีการต่างๆ ราคาชุดละ 1000 บาท