โซฟา ให้เช่า

ให้ เช่าโซฟา

ให้เช่าโซฟาสีขาว ราคาชุดละ 2500 บาท พร้อมโต๊ะกลาง ตัวเดี่ยวตัวละ 600 บาท ใช้งานหลายตัว
ราคาพิเศษ