เวทีให้เช่า

เช่าเวที

เช่าเวที ขนาด 2.4×2.4 สูง 30 ซม. สำหรับงานพิธีการต่าง ๆ ราคาเช่า ชุดละ 3000 บาท