เวทีให้เช่า

เช่าเวที

ให้เช่าเวที สำหรับงานพิธีการต่าง ๆ งานวันเกิด งานแถลงข่าวฯลฯ ขนาด 2.4×2.4 สูง 30 ซม.