เช่าฉากผ้า

ฉากผ้าให้เช่า

เช่าฉากหลัง ผ้า สำหรับงานพิธีการต่าง ๆ งานแต่งงาน งานเลี้ยงฯลฯ