เช่าฉากหลัง โครงเหล็ก

ฉากหลังให้เช่า

ให้เช่าโครงเหล็ก สำหรับจัดงานพิธีการ หรืองานแต่งงาน