เช่าขาตั้งรูป

ขาตั้งรูปให้เช่า

เชาขาตั้งรูป สำหรับตั้งโชว์งานแต่งงาน โชว์รูปผลงานศิลปะ ราคาเช่าอันละ 200 บาท