เช่าร่มเชียงใหม่

ร่มเชียงใหม่ให้เช่า

ร่มเชียงใหม่ให้เช่าสำหรับงานแต่งาน งานพิธีการต่างๆ แบบไทย ๆ ราคาเช่าคันละ 200 บาท