เช่าโต๊ะปิดการขาย

เช่าโต๊ะกระจก เจรจา

เช่าโต๊ะกระจก พร้อมเก้าอี้ชิวารีสีขาว 4 ตัว
ราคาเช่าชุดละ 700 บาท