เช่าชุดพิธีสงฆ์

ชุดพิธีสงฆ์ให้เช่า

เช่าชุดพิธีสงฆ์สีไม้ธรรมชาติ พร้อมอุปกรณ์แก้วครบชุด ราคาเช่าชุดละ 3500 บาท