เช่าเก้าอี้

เก้าอี้เช่า

ให้เช่าเก้าอี้สำหรับงานหมั้น ราคาเช่าตัวละ 600 บาท