โซฟาหลุยส์ให้เช่า

เช่าโซฟาหลุยส์

เช่าโซฟาหลุยส์ 7 ที่นั่ง ราคาชุดละ 6000 บาท
ประกอบด้วย 3 ที่นั่ง 1 ตัว 2 ที่นั่ง 1 ตัว 1 ที่นั่ง 2 ตัว