เช่าโต๊ะเหลี่ยมพลาสติก

เช่าโต๊ะ

ให้เช่าโต๊ะ พลาสติกสีขาว ไม่คลุมผ้า ราคาเช่าตัวละ 150 บาท คลุมผ้าตัวละ 250 บาท