เช่าโต๊ะ

โต๊ะให้เช่า

ให้เช่าโต๊ะ พลาสติกสีขาว ไม่คลุมผ้า ราคาเช่าตัวละ 150 บาท คลุมผ้าตัวละ 250 บาท