พัดลมให้เช่า

เช่าพัดลม

เช่าพัดลมแขวน ราคาเครื่องละ 500 บาท ให้งานหลายได้ราคาพิเศษ