พัดลมแขวนให้เช่า

เช่าพัดลมแขวน

ให้เช่าพัดลมแขวน ราคาเครื่องละ 500 บาท สามารถแขวนบนเต็นท์ได้