เช่าพัดลม

พัดลมตั้งพื้นให้เช่า

ให้เช่าพัดลมตั้งพื้น ราคาเครื่องละ 500 บาท สำหรับงานทุกประเภท ที่ต้องการความเย็น