เช่าพัดลม

พัดลมธรรมดา ให้เช่า

เช่าพัดลมตั้งพื้น ราคาเครื่องละ 500 บาท ราคาเช่าหลายเครื่องทางร้านให้ราคาพิเศษ