เช่าแอร์ เคลื่อนที่

แอร์เคลื่อนที่เช่า

เช่าแอร์เคลื่อนที่ 18000 BTU ให้เพิ่มอุณภูมิให้เย็นขึ้น ราคาเครื่องละ 1800 บาท