เช่าพัดลมไอเย็น

ให้เช่าพัดลมไอเย็น

เช่าพัดลมไอเย็น 35EX ราคาเครื่องละ 800 บาท
ใช้งานหลายเครื่อง ให้ราคาพิเศษ