เช่าชุดพิธีสงฆ์ไม้

เช่าชุดโต๊ะหมู่ อาสนะ

ให้เช่าชุดพิธีสงฆ์ไม้ สำหรับงานทำบุญบ้าน งานมงคลสมรส งานพิธีการต่าง ๆ ราคาชุดละ 3500 บาท