เช่าอาสนะสงฆ์

เช่าโต๊ะหมู่

ให้เช่าชุดพิธีสงฆ์ไม้ สำหรับงานทำบุญบ้าน งานมงคลสมรส งานพิธีการต่าง ๆ ราคาเช่าชุดละ 3500 บาท