เช่าโต๊ะหมู่ อาสนะสงฆ์

ให้เช่าชุดโต๊ะหมู่ อาสนะไม้

ให้เช่าชุดพิธีสงฆ์ไม้ สำหรับงานทำบุญบ้าน งานมงคลสมรส งานพิธีการต่าง ๆ ราคาเช่าชุดละ 3500 บาท