เช่าอาสนะสีขาว

อาสนะสีขาวให้เช่า

ให้เช่าชุดพิธีสงฆ์ สำหรับงานทำบุญบ้าน งานมงคลสมรส งานพิธีการต่าง ๆ ราคาเช่าชุดละ 3500 บาท